ไข่อาร์ทีเมีย(Artemia Cysts)

#serial:  ไข่อาร์ทีเมีย

Artemia Cysts/Brine Shrimp Eggs

ไข่อาร์ทีเมีย
ราคา:
0.00  บาท   (ซื้อ 1 โหลขึ้นไปกรุณาโทรสอบถามราคาพิเศษ)
จำนวน:

ข้อมูลสินค้า

High quality Artemia cysts sourced from the Great Salt Lake in Utah, USA.


After harvesting and processing, a quality assessment is performed: each harvest is subjected to extensive fingerprinting to categorize all important characteristics and parameters such as hatching/enrichment kinetics, decapsulation, separation, contamination, fatty acid profile, biometrics, … Based on the result of this fingerprinting, INVE Aquaculture grades and selects the cysts that are best suited for shrimp hatcheries.

Consistent quality and certified output
Simultaneous hatching
High enrichment values

ไข่อาร์ทีเมีย_1