ไข่อาร์ทีเมีย(Artemia Cysts)

#serial:  Artemia

Artemia Cysts/Brine Shrimp Eggs/Magnum Brand

Artemia
ราคา:
0.00  บาท   (ซื้อ 1 โหลขึ้นไปกรุณาโทรสอบถามราคาพิเศษ)
จำนวน:

ข้อมูลสินค้า

#Brine Shrimp Eggs/Magnuml Brand 15oz/425g

100% Brine Shrimp Eggs(Artemia Cysts) are harvested from the Great Salt Lake in Utah, U.S.A. The eggs are washed, dried and vacuum packed. Before shipping, all lots of eggs are tested for hatchability. Newly hatched nauplii from these eggs provide one of nature's finest, nutritious foods for many fishes and invertebrates. The resulting nauplii contain approximately 61% protein and are rich in fatty acids and pigments. Brine Shrimp Eggs Hatching Instructions1. Hatching tank: Use a clear plastic or glass bottle. For larger quantities use a 10-55 gal. (38-208 L) fiberglass tank.

2. Use clean sea water or artificial salt water with a specific gravity of 1.01 to 1.02.

3. The optimum PH is 7.5-8.5. If necessary, add an alkaline solution made from soda ash or sodium sulfate to raise the PH.

4. During hatching, use sufficient aeration to keep all eggs in circulation at all times. Pump the air through an airstone to get a smooth flow.

5. The optimum hatching temperature is 82-85°F (28-29°C).

6. Most hatching will occur after 20-36 hours.

7. To harvest, remove the air supply and wait 10-15 minutes. The nauplii will school on the bottom. Siphon them into a fine mesh net by using a plastic tube.

8. Store cysts in a cool, dry place. For maximum preservation, cysts can be frozen