ไข่อาร์ทีเมีย(Artemia Cysts)

#serial:  Artemia

Artemia Cysts/Brine Shrimp Eggs/AQUA Brand

Artemia
ราคา:
0.00  บาท   (ซื้อ 1 โหลขึ้นไปกรุณาโทรสอบถามราคาพิเศษ)
จำนวน:

ข้อมูลสินค้า

Artemia Cysts/Brine Shrimp Eggs/AQUA Blue Brand U.S.A. 

100% Brine Shrimp Eggs (Artemia Cysts) are harvested from the Great Salt Lake in Utah, U.S.A.