อุปกรณ์/กระชอนอาร์ทีเมีย

Result pages: 
อุปกรณ์

อุปกรณ์: กระชอนกรองอาร์ทีเมีย/Artemia sieve filter

กระชอนอาร์ทีเมีย/Artemia sieve filter ขนาด 7 นิ้ว ใช้สำหรับคัดแยกเปลือกไข่อาร์ทีเมียและตัวอาร์ทีเมียให้แยกออกจากกัน

0.00  บาท

อุปกรณ์

อุปกรณ์: กระชอนคัดตัวอาร์ทีเมีย/Artemia sieve filter

กระชอนคัดตัวอาร์ทีเมีย ขนาด 7 นิ้ว

0.00  บาท   (ซื้อคู่กับกระชอนคัดเปลือกอาร์ทีเมีย ในราคาเพียงคู่ละ 350 บาท)

Result pages: