วิธีเพาะไข่อาร์ทีเมีย


วิธีเพาะไข่อาร์ทีเมีย: 


1. ห้ามล้างไข่ด้วยน้ำหรือสารเคมีใดๆ


2. ใช้ค่าความเค็มประมาณ 20-30 ppt


3. ปริมาณน้ำกับความหนาแน่น 2-5 กรัม : น้ำ 1 ลิตร หรือ 1 กระป๋อง 425 กรัม : น้ำ 200-250 ลิตร


4. อุณหภูมิ 27-30 องศาเซลเซียส


5. ระยะเวลาในการเพาะ 24-36 ชั่วโมง